Utgitte bøker:

Til Forsiden

Erlend Larsen

 

Erlend Larsen, født 1965 og bosatt i Stokke.

Heimevernsmann, lokalpolitiker og flyger.

Webdesign © 2008 Andebu Web og IT