Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av
"Modum og Sigdal under andre verdenskrig"
Boken er utsolgt

Link til en visning på nett, klikk her.

Forfatter: Halvor A. Hartz
Utgivelsesår: 2020

Boka tar oss tilbake til de skjebnesvangre årene da bygdene våre i likhet med resten av landet var ufritt, okkupert og rettsløst. Vi får et innblikk i forholdene som generasjonene foran oss levde under da de måtte ta standpunkt til om de ville godta førerstyre og diktatur, eller om de ville kjempe for frihet og demokrati. Mange av fortellingene i boka er fortalt før, men her blir historiene fra bygdene våre for første gang satt inn i en kontekst og i en sammenheng. Boka inneholder også mange nye fortellinger, om dramatiske hendelser og viktige personer som til nå har vært gjemt dypt inne i glemm7boka. Forfatteren har ved å oppsøke kildene, i samtaler med dem som deltok på begge sider i krigen i Modum og Sigdal, og ved å grave i arkivene, avdekket viktige hendelser som tidligere ikke har vært kjent. Andre fastslåtte sannheter må revideres når nye opplysninger kommer for dagen. Blant de mer enn 500 illustrasjonene som gjengis i boka er det mange bilder som ikke vært publisert tidligere. Tekst og bilder viser hvordan sigdølinger, skotselvinger og moinger, enten de oppholdt seg i hjembygda eller i utlandet, hver på sin måte kom seg gjennom de vanskelige årene med knapphet på det meste som vi i dag tar som selvfølgeligheter.

Modum og Sigdal under andre verdenskrig, Overfall

Modum og Sigdal under andre verdenskrig, Nyordning

 

Modum og Sigdal under andre verdenskrig, Holdningskamp

Modum og Sigdal under andre verdenskrig, Hverdagsliv

 

 

Webdesign © 2009 Andebu Web og IT