Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av "Gravplassen – en håndbok"

Forfatter: Helge Klingberg
Utgivelsesår: 2016

Boka er laget med tanke på gravplassforvaltningene. Den gir et innblikk i forvaltning av gravplassen og tar opp de fleste driftsspørsmål. Men den peker også på en del forhold som må avklares i forbindelse med nyanlegg eller utvidelse av gravplass. Helge Klingberg har skrevet lignende bøker to ganger før. Den første under navnet Kirkegårdsboka i 1997, da gravferdsloven ble innført. 

GravplassenDen andre, Den nye kirkegårdsboka, kom i 2005 da den første ikke var faglig helt a jour og dessuten var utsolgt.  Nå er begge de første bøkene både ukurante og utsolgt.

Med grunnlag i Den nye kirkegårdsboka har Klingberg skrevet denne boka som har fått navnet «GRAVPLASSEN – en håndbok». «Kirkegård» er ikke lenger et korrekt fellesnavn. Det er erstattet av «gravplass». Jf. gravferdsloven som i sin egentlige form i dag heter lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.

Men kirkegård brukes fortsatt som egennavn, for eksempel i navnet Arendal kirkegård.

Gravplassen - en håndbok

Gravplassen - hellig hage

 

Gravlundskart

Gravplassen som kulturminne

 

 

Webdesign © 2009 Andebu Web og IT