Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av Sannheten

Åge Grønning har forlatt det lukkede trossamfunnet Jehovas vitner; et totalitært samfunn som manipulerer og styrer sine medlemmer med hard hånd gjennom frykten for Harmageddon. Romanen Sannheten gir et morsomt innsyn bak de lukkede dører.

SannhetenHovedperson er et Jehovas vitne ved navn Arve Rike. Han skal arve "Guds rike" og regjere i himmelen sammen med Kristus. Men før han kommer så langt må hans jordiske liv leves rent og "teokratisk".

Boken er en nøkkelroman som drar oss med inn i trossamfunnets indre liv. Arve Rike har tatt mål av seg til å høyne moralen i en menighet full av synd og dobbeltmoral. En tilstand der selv ikke moralens vokter passerer nåløyet helt uberørt. Forfatteren bruker vitnenes stammespråk i tillegg til et rikt persongalleri, og presenterer trossamfunnet og medlemmenes umoralske handlinger på en morsom måte. Men handlingene er alvorlige nok.

Grønning beskriver virkelige situasjoner og mennesker han har opplevd gjennom et langt liv som vitne; konflikter, utroskap, umoral, bakvaskelser, psykiske ubalanser, uærlighet og alkoholmisbruk. Historien som fortelles hjelper alle på utsiden til å forstå tragedien i menighetens indre liv, situasjoner vi ikke vil forvente blant Jehovas vitner. I hvilke andre miljøer får medlemmene seg til å ta avstand fra sine barn?

Grønning beskriver med blodig innlevelse hvordan Harmageddon vil ramme syndere, frafalne og alle som er motstandere av bevegelsen på oppgjørets dag. Jehovas vitner tror det kun er noen få av deres medlemmer (levningen av de 144000) som vil komme til himmelen. De resterende Jehovas vitner skal leve for evig på jorden. Alle andre vil lide i oppgjørets time som er nært forestående.

Sannheten kunne vært hentet fra hvilket som helst bedehusmiljø – eller hvilken som helst forening eller arbeidsplass for den del. Gjennom romanen får leseren anledning til å reflektere over mennesketyper vi finner igjen rundt oss i arbeid og fritid.

Bestill
boken
  Om
forfatteren
    Medier og
tilbakemld
Webdesign © 2009 Andebu Web og IT