Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av Gladiator

Finn Thorsager er den første norske flygeren som kom i luftkamp noensinne. Den 9. april 1940 møtte han fiendtlige tyske fly over indre Oslofjord. Med sin Gloster Gladiator åpnet han ild mot tyskerne, og skjøt med stor sannsynlighet ned en av dem.

GladiatorThorsager rømte senere til Canada, og ble videreutdannet på moderne jagerfly. Han ble med i den norske 331 skvadronen hvor de fløy Hurricane og Spitfire. Finn Thorsager fløy et stort antall tokt inn over tyskokkuperte Europa, og ble skvadronsjef for 332 skvadron i 1943.

Etter 124 operative tokt ble Thorsager overført til den noe mer fredelige Transport Command. Her skulle han frakte nye fly fra fabrikkene i USA til skvadronene i England. Oppdragene var fredelige, men innebar en stor risiko over øde områder og værutsatte Grønland.

Det siste året fløy Thorsager ”Stockholmsruten” – en ”sivil” rute mellom Skottland og Stockholm med topp prioriterte passasjerer og last. Også denne flygningen innebar stor risiko, og foregikk derfor bare i mørke.

Thorsager etterlot seg et kortfattet manuskript som Tor Idar Larsen fikk anledning til å gjøre ferdig. Larsen har funnet nedgradert informasjon fra krigsarkiver som er knyttet sammen med Thorsagers nedtegninger. Resultatet er en spennende bok hvor Tor Idar Larsen beskriver de første årene i norsk luftfart med innlevelse og nerve.

Finn Thorsager er blant pionerene som var med på å bygge opp det som i dag er SAS.

Forfatteren Tor Idar Larsen beskriver i boken Gladiator pionertiden med de utfordringene etterkrigstiden ga. Militære transportfly ble gjort om til sivile rutefly og satt inn på ett rutenett med mangelfulle navigasjonshjelpemidler. Blant annet en flygning med kronprins Olav i 1945 ble svært dramatisk i storm og tordenvær.

Thorsager ble senere sjefsflyger i SAS, og gikk over i pensjonistenes rekker i 1976. Han fikk ett langt liv i cockpit med erfaring på alt fra enkle dobbeltdekkere som Tiger Moth til moderne jetfly som DC-9.

Tor Idar Larsen gir krigshistorien et livaktig preg med sitt ungdommelige språk.

Bestill
boken
     
Webdesign © 2009 Andebu Web og IT