Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av "Tre kommuner blir til én "

Forfatter: Erlend Larsen
Utgivelsesår: 2016

Den 6. februar 2015 overleverte Stokke, Andebu og Sandefjord søknaden om å etablere en ny kommunetil kommunalminister Jan Tore Sanner. 1. januar 2017 ser nye Sandefjord dagens lys, som den første nye kommunen i kommunereformen.

Veien til en ny kommune var krevende, og gikk for Stokke sin del via to "mislykkede" forsøk. Det begynte med et initativ om å etablere en stor landkommune, før Stokke fridde til Andebu. Tredje forsøk ble vellykket og ender opp som nye Sandefjord. Boka beskriver erfaringene fra to "mislykkede" og et vellykket sammenslåingsprosjekt.

Veien til en ny kommune var krevende, og gikk for Stokke sin del via to "mislykkede" forsøk. Det begynte med et initativ om å etablere en stor landkommune, før Stokke fridde til Andebu. Tredje forsøk ble vellykket og ender opp som nye Sandefjord. Boka beskriver erfaringene fra to "mislykkede" og et vellykket sammenslåingsprosjekt.

 

Det var politikerene i Stokke kommune som tok initativet til å etablere en ny kommune sammen med Andebu og Sandefjord. Erlend Larse, ordfører i Stokke kommune, ble nominert til årets kommuneprofil i 2015 for sin innsats som drivkraft og arkitekt bak samtalene som førte til at de tre kommunene ble til én.

Stokke, Andebu og Sandefjord ble de første som sendte søknad om sammenslåing i den pågående kommunereformen. Erfaringer fra SAS-prosessen kan derfor være nyttig for andre kommuner som ønsker å slå seg sammen.

Ordførerene i Stokke, Andebu og Sandefjord er blitt reisende i kommunalsammenslåing. Boka er bygd opp rundt foredragene til Erlend Larsen holder.

"Samspillet i mellom beslutningstakere i de tre SAS-kommunene er også en viktig forklaring på fremdriften i prosessen. Sandefjords "raushet" overfor de mindre kommunene, og Stokkes proaktive rolle i initativfasen, har ført til et likeverdig eierskap til prosessen, og det informantene betgener som "et godt politisk klima" mellom de tre kommunene"
Fra masteroppgave om kommunesammenslåingsprosessen i Stokke kommune, av Ida Sofie Kausland"

For å lese, klikk på bildene under. Det åpnes da en PDF-fil
Filen åpnes i eget vindu (fane).

Tre kommuner blir til én - Innhold

Tre kommuner blir til én - Med et stort hjerte for kommunen

 

Tre kommuner blir til én - Avklaringsfase - trenger vi sammenslåing?

Tre kommuner blir til én - Sonderingsfase - hvem ønsket partner?

 

Tre kommuner blir til én - Forhandlingsfase - samtalene som førte til søknad

Tre kommuner blir til én - Fasen under Fellesnemnd

 

Tre kommuner blir til én - Den nye kommunen

Tre kommuner blir til én - Etablering av en ny kommune med utganspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner

 

Tre kommuner blir til én - Vedlegg 5: Kongelig resolusjon

Tre kommuner blir til én - Vedlegg 9: Informasjonsbrev til de ansatte

 

Tre kommuner blir til én - Vedlegg 10: Utvidet informasjon

Tre kommuner blir til én - Bokens bakside

 

 

Webdesign © 2009 Andebu Web og IT